Lissabon 2018


Kirsten Sasady
2018
3

3 dage i dejlige Lissabon til møde i den Europæiske Aktuarforening.