Nepals oprindelige folk


Jan Møller Hansens billede
Jan Møller Hansens billede
 
2014 sep

Nepal har omkring 100 etniske grupper med 92 forskellige sprog. Disse grupper omfatter mere end 8 millioner mennesker og udgør ca. 37 % af den samlede befolkning. Ganske imponerende for et relativt lille land.

Nepal er kendt for sin unikke geografiske, kulturelle, religiøse og etniske mangfoldighed. Netop derfor tiltrækker landet hvert år mange besøgende. De etniske grupper har gennem generationer været undertrykte og marginaliserede i forhold til politik, offentlige institutioner, kulturelle og sociale strukturer og økonomiske muligheder. Dette er trods senere års forandringer stadigvæk i høj grad tilfældet.

Nepal var et lukket land for omverdenen indtil begyndelsen af 1950’erne – styret af en lille overklasse, der enevældigt sad på magten og ressourcerne. Efter en borgerkrig mellem maoisterne og regeringen, der varede i 10 år fra 1996 til 2006, er landet og dets befolkning nu gradvist ved at gøre op med konflikt, ulighed og dårlig regeringsførelse. Men det tager tid, og der er utallige udfordringer på vejen – ikke mindst for de mange etniske grupper, som lever spredt rundt om i landet. Som så mange andre steder i verden udgør det 21. århundrede og globaliseringen på godt og ondt mange komplekse politiske, sociale og økonomiske udfordringer for de etniske og oprindelige grupper i Nepal.

Fotocollagen her viser nogle få oprindelige folk i et af verdens mest etnisk og kulturelt mangfoldige lande, Nepal.

Jan Møller Hansen har medlemsnr. 508 og besøgte Nepal første gang i 1985. Han har bl.a. boet og arbejdet for MS/CARE i Nepal fra 1991 til 1995. Jan har et indgående kendskab til landet, taler nepalesisk og er i dag souschef på den danske ambassade i Katmandu. Han er også en passioneret fotograf. Nogle af hans billeder kan findes på 1x.com, SmugMug, 500px og på Facebook.  

 
  En sadhu, som lever ved et tempel i Katmandu. Han kommer oprindeligt fra Assam i Indien, men tilhører givetvis en gruppe af oprindelige folk.
 
  Lal Das, som er sadhu og lever ved et tempel i Katmandu. Han er tamang.
 
  En shaman ved Katmandudalens ældste tempel Changdu Narayan. Han tilhører den etniske gruppe tamang.
 
  To piger, der arbejder på et teglværk i Katmandudalen. De kommer fra distrikter nord for Katmandu.
 
  Tre kvinder fra Humla i det nordvestlige hjørne af Nepal – de er et folk, som tilhører den laveste dalitkaste.
 
  En gurkhasoldat, som er gurung. Gurkhasoldaterne rekrutteres stadig blandt etniske grupper fra bjergene – typisk gurung, rai,magar, thakuri, sunuwar, limbu, sherpa, newar og chhetri.
 
  Tre newarpiger i byen Bhaktapur. Det er nepalesisk nytår, og pigerne er på vej hjem fra skole. Newarene er indoariske og tibetoburmanske og er hinduer og buddhister
   
 
  Tibetanerne er oprindelige folk, og mange af dem, som lever i Nepal, er flygtninge og har intet statsborgerskab. Børnene her går i skole i flygtningelejren
 
  Arbejdere på et teglværk i Katmandudalen. De unge mænd kommer fra etniske grupper i bjergene. Halvdelen af året forladerde landsbyen og arbejder på teglværker under ringe forhold. Det er typisk arbejdere fra de etniske grupper magar, tamang, rai m.fl.
 
  Kvinder på et bjergpas i distriktet  Mugu. En stor del af befolkningen i dette område er khasan- og bhotefolk.
 
  To kvinder, som tilhører tharuerne, en af de større etniske grupper i det sydvestlige Nepal. De har været inde i bufferzonen omkring Chitwan Nationalpark for at samle brænde.
 
  Folk fra otte landsbyer, som deltager i en ghewaceremoni – Tamangernes dødsritual. De er kommet for at sige farvel tilbedstemor.
 
  En newarpige i Patan. Newarene er de oprindelige folk i Katmandudalen

 

 
 
Share this