Globen: Er jeg den eneste der undrer mig...


Jakob Østers billede

Skrevet afJakob Øster- den28 juni 2012

...over at der nu i tre numre i træk kun har været temaartikler...?
Jeg synes at det er kedeligt at skulle læse et helt blad kun med temaartikler (som desuden risikerer emnesammenfald når temaet er smalt). Det er da i min optik meget federe med den variation det giver med en blanding af tema- og ikke-temaartikler..??.
Og så synes jeg det er synd at mange af de gode artikler fra de mest populære forfattere der før løbende kom nu kun kan komme hvis de lige passer med et af redaktøren tilfældigt valgt tema... (Har feks ikke set en artikel fra Runge, Krath eller Gerner i umindelige tider og de plejede at udgøre top3 i skribentkonkurrencen?)
Personligt har jeg sendt 5 artikelforslag ind og fået at vide at det ene passer fint med temaet en gang i 2014... (men at jeg da er velkommen til allerede nu at sende mine ikke-temaartikler ind alligevel.....hvilket jeg har svært ved at se pointen i når man alligevel hver gang ender med rene temanumre..)
Jeg synes det er fint at den ansvarlige redaktør har vide rammer, men jeg undrer mig alligevel over om en så fundamental ændring af indholdet i bladet er godkendt af bestyrelsen?
Tidligere havde vi desuden en regel om at kun aktive og (sekundært) passive medlemmer kunne skrive artikler i bladet. Er der lavet om på den regel så alle også folk uden nogen form for DBK medlemsskab nu kan få bragt artikler? For hvis det er tilfældet udvander det da konceptet om et medlemsblad..Og har bestyrelsen i givet fald været inde over den beslutning?

Claus Søndergaards billede

Vi har et rigtigt godt blad, som er en fornøjelse at læse hver gang. Jeg er lidt enig med Jacob Øster og mener, at det ikke nødvendigvis behøver at være tema numre hver gang. Skal vi have et godt medlemsblad (med tryk under MEDLEM) eller en "kiosk-basker"? Jeg mener vi kan sagtens kombinere. Feks tema numre hver anden gang eller 3 ud af 4.

Jeg er overbevist om, at artiklerne bliver brugt som inspiration for medlemmerne til rejser, og så kan der ind imellem være langt mellem ens "ønske-destinationer", vel vidende, at det ikke er muligt at dække alles ønsker, men en variation med blandede rejsehistorier fra hele verden vil nok komme "ramme" flere.

Emnet har været berørt i anden tråd her på forum: se under "GLOBEN" længere nede på listen.

321 Claus Søndergaard

Lene Dangaards billede

Velkommen i klubben af medlemmer, der har fået afvist artikler

Lene Dangaard 294

Lars-Terje Lysemoses billede

Hej Lene.

Det må være før min tid som redaktør, at du har fået afvist en artikel. I dag gør vi på redaktionen meget ud af at hjælpe skribenter, hvis en artikel af den ene eller anden grund behøver at bearbejdes for at blive helt perfekt. Dette er ligeledes et felt, som vi gerne vil videreudvikle, således at Globen kan få et egentligt redaktionelt miljø, så alle kan blive bedre skribenter, og så vi kan lære af hinanden. I min tid som redaktør har vi derfor kun afvist ganske få artikler, jeg tror faktisk, det er færre end fem. Med afvist mener jeg, at vi har sagt nej tak og valgt ikke at gå videre i forløbet med at redigere artiklen.

Til sammenligning var det før min tid som redaktør sådan, at ca. 75 % af de indkomne artikler blev trykt i bladet. I dag er antallet af afviste betydeligt færre.

At rejse er ikke et mål i sig selv. Det er derimod de menneskelige bånd, vi knytter på rejsen!

Henrik Friers billede

Jeg synes altid det er fiint med en debat om Globen...det er kun godt at få meningerne frem ... Men burde vi ikke flytte den til vores http://www.deberejstesklub.dk/forum ? Jeg mener at kunne huske, at vores nuværende redaktørvist ikke bruger FB, og det ville jo være fedt hvis alle var med...:)

Henrik Schumachers billede

helt enig, Henrik....jeg venter med kommentar indtil debatten er flyttet.

Lars Kierulff Munks billede

Vi kan jo alle mene, hvad der er rigtigt og forkert. Fint nok at nogle mener, at bladet skal være fyldt med temaartikler og fint nok at andre ikke er for rene temablade. I løbet af efteråret laver vi en medlemundersøgelse, hvor bl.a. dette spørgsmål vil blive belyst, og hvor vi kan få en indikation fra medlemmerne. Men det skal pointeres, at for nærværende er beslutningen, at det er medlemmernes blad, hvor så mange forskellige medlemmer som muligt får mulighed for at levere artikler til bladet, naturligvis under kyndig vejledning af redaktionen, så en god kvalitet i artiklerne opnås - en redaktion som i øvrigt er utrolig bredt funderet og som - er mit indtryk - er gode til at hjælpe kommende skribenter på vej. Får vi et bedre blad ud af det? Tjaaa - vi får i hvert fald et mere varieret blad ud af det. Et blad, som flere føler for, idet flere forfattere har input til bladet. Og den beslutning kan man så lide eller ej... Også det vil der naturligvis blive spurgt ind til i medlemsundersøgelsen. Den siddende redaktør har alt den opbakning i bestyrelsen, som han overhovedet kan få, herunder at vi laver løbende evaluering af de enkelte numre, hvilket er et initiativ fra redaktøren selv. Herudover vil der blive søsat forskellige aktiviteter, således at medlemmerne kan blive endnu bedre til at skrive artikler - mere herom senere. Men det er klart, at man skal være medlem af klubben, for at levere artikler - jeg har lige løbet det nyeste nummer igennem, hvor alle forfattere er medlemmer. Og sådan skal det naturligvis være!!! Det tyder dog på, at med det tilsyneladende store antal af artikler, som kommer ind til redaktøren, at vi måske burde overveje et tykkere blad, eller et ekstra blad om året. Dette har dog været drøftet og afvist, grundet den store ekstraomkostning, som det vil blive. Men kom glad og frisk på løsninger på dette positive problem. Jeg frydes over det nyeste nummer, som jeg simpelthen synes er fedt!!!

Jakob Østers billede

Lars jeg ved godt hvad du mener. Men nu spørger jeg her i forummet for at høre hvad andre mener om det i mine øjne meget forkerte, ensidige og udvandende valg om kun at køre temaartikler. Bestyrelsens medlemsundersøgelser, fotokonkurrencer og andre projekter kan man jo desværre vente på i årevis så derfor er det da sundt med en debat forinden. I øvrigt spurgte vi så vidt jeg husker i seneste medlemsundersøgelse for 3 år siden omkring tema/ikke-tema og der var dengang en bred opbakning til at fortsætte med begge dele/en blanding blandt medlemmerne. Når det så bliver lavet om fra redaktionens side er det da naturligt at spørge medlemmerne.

Lars Kierulff Munks billede

Som Friier skriver, er det altid godt med debat - og det er jo bl.a. derfor at der findes forum på hjemmesiden og facebookgruppe, og at der i sin tid fandtes en blog. Mit indlæg ændrer intet ved debatten - den forholder sig blot forholdsvis objektivt til de spørgsmål, du stiller vedr. redaktørens ageren i forhold til bestyrelsen. Og ja - så sneg der sig en enkelt subjektiv bemærkning ind, som jeg med glæde vil gentage: JEG SYNES, DET SENESTE BLAD ER FEDT!!! Og en enkelt bestyrelsesbeslutning, som jeg også gentager med glæde: "at for nærværende er beslutningen, at det er medlemmernes blad, hvor så mange forskellige medlemmer som muligt får mulighed for at levere artikler til bladet, naturligvis under kyndig vejledning af redaktionen, så en god kvalitet i artiklerne opnås". Denne beslutning kan naturligvis ændres, hvis debatter og medlemsundersøgelsen viser, at bestyrelsen er helt ude i hegnet. For nærværende forholder jeg mig ikke til om bladet skal være et blad fyldt med temaartikler, om det skal delvist med temaartikler eller om der slet ingen temaartikler skal være.
LAD DEBATTEN FORTSÆTTE!!!

Claus Andersens billede

Skide godt indlæg Lars og jeg er i høj grad enig. Er der artikler og penge til det så ville det da være fedt med et tykkere blad. Jeg syntes det er godt med variation og det er også fedt at så mange medlemmer som muligt skriver til bladet, uanset om det så ikker altid er lige prof det de laver. Det er fedt at bladet ser godt ud, men det er et klubblad og ikke et komercialt blad og mange af os kender hinanden og så er det sgu sjovt at høre om hvad folk oplever også selvom det måske ikke er skrevet på den mest journalistsk korrekte måde.

Claus Andersen.

Lars Kierulff Munks billede

Tak for det Claus :)

Claus Andersens billede

Temaerne blev i sin tid indført fordi der var problemer med at få artikler til bladet og man så ved at lave et tema kunne få folk ud af busken med en artikle de måske ellers ikke havde tænkt på at skrive. Men er der stof nok til at fylde bladet idag med mere variederede artikler er jeg også klar tilhænger af dette. Jeg mener klart det er en fordel hvis artiklerne er fra nyligt overståede rejser da informationen så er mere up to date og folk skriver oftest mere passioneret om en rejse de lige har været på. Skal folk til at grave noget frem fra ældre rejser så bliver det oftest lidt mindre levende og lidt mere journalistisk og kedeligt.

Claus Andersen.

Lars Thorup Hansen: Jeg læser hver gang Globens artikler med stor fornøjelse...men også jeg foretrækker blandede artikler - evt. hvor en del af bladet er med et tema - fremfor et blad med kun ét tema. Jo mere varieret, jo mere interessant. :-)
Globetrotterhilsner fra Lars (p.t. passivt medlem)

Lars-Terje Lysemoses billede

Hej Jakob.

Fint at du gerne vil debattere Globen og bladets udvikling. Som eks-redaktør banker dit hjerte jo tydeligvis stadig for bladet, selv om du ikke ønsker at deltage i redaktionen. Og det er altid godt at få kritik for det, man laver.

De fleste af punkterne i dit debatindlæg har du dog allerede fået svar fra mig på, da du skrev en række e-mails til mig tilbage i april.

Jeg vil derfor tillade mig at bringe mine svar fra dengang in extensio (men uden at citere dig, da dine e-mails jo kun var stilet til mig personligt), så andre interesserede her på forum kan følge med:

---
15. april:

Hej Jakob.

Mængden af temaartikler afhænger fuldstændig af, hvor mange artikler vi får ind til et givent tema. Nogle temaer er mere populære og appellerer bredere end andre, og det er forklaringen på, hvorfor de seneste to numre har været rene temablade kun tilsat medlemsstof og konkurrenceartikler. Den slags kan være svært at forudse. Men fx har vi allerede 13 temaartikler klar til næste nummer om verdens territorier, så det kunne tyde på, at næste blad også kunne gå hen og blive et rent temanummer (deadline 30. april). Derimod er konkurrencen jo ikke begrænset af et tema, så her kan vi komme hele verden rundt. Det gør vi dog også med næste tema, som jo er territorier i hele verden. Med hensyn til skribentkonkurrencen er det mest fair at bringe alle bidrag, når bare de har en vis standard. Det er jo trods alt en konkurrence, så bør man jo også kunne læse de øvrige deltageres bidrag og ikke kun vinderartiklen. Klart man altid kan diskutere, hvor vi skal sætte barren for, hvilke artikler som er gode nok til at blive trykt. Hvis du ser på afstemningen om at nominere artikler i decemberbladet, er der dog flere konkurrenceartikler, som faktisk fik stemmer.

Med hensyn til fotos, så må vi jo gøre brug af de fotos, vi får ind. Hvis du har nogle relevante fotos, som kan passe til et givent tema, men ikke nogen artikel, så er du velkommen til at nøjes med at sende os dine billeder. Vi har faktisk haft et redaktionsmøde, hvor vi besluttede at give billeder i bladet mere plads, men desværre får vi ikke så mange fotos tilsendt, selv om vi efterspørger det.

Hvis du i øvrigt har stærke synspunkter til bladet og gerne vil redigere igen, er du velkommen til at medvirke i redaktionen som medredaktør. Vi kan altid bruge flere gode kræfter til at gøre bladet bedre!

Det er i øvrigt intet, som burde afholde dig fra at skrive artikler, som ikke lige passer til et tema, når du er i stødet og føler for det. Men som du ved, kan man som redaktør aldrig give noget forhåndstilsagn, og retningslinjerne for bladet giver prioritet til artikler, som passer til temaet. Da antallet af medlemmer samtidig stiger, og flere skriver artikler, betyder det naturligvis også, at konkurrencen om at få artikler i bladet skærpes.

Så jeg synes da bare, du skal skrive de artikler, du brænder for, og jeg forventer ikke, at alle blade bliver rene temablade fremover. Fx er Norden samt Central- og Østeuropa nok ikke de mest populære temaer, så mon ikke vi får plads til andet end temaartikler i de blade, det vil jeg da tro.

I øvrigt kan man sagtens have flere artikler fra samme land eller område, når bare de handler om noget forskelligt. Fx forskellige lokaliteter inden for samme land eller vidt forskellige rejseformer.

Glæder mig til at læse din næste artikel!

---
21. april:

Nu er det ikke min ide at Globen overhovedet har temaer for hvert blad, men da vi nu engang har valgt at arbejde med temaer giver det god mening også at prioritere og give temaet en ordentlig plads i bladet.

Det har også den fordel, at et tema faktisk kan tiltrække nogle skribenter, som ellers ikke ville have skrevet.

Som nævnt tidligere er du velkommen til at medvirke på redaktionsteamet, herunder med at udvælge artikler og redigere dem.

Det er naturligvis også en redaktionel beslutning, at man gerne vil favne bredt og have nye skribenter på banen, så det ikke bliver Tordenskjolds soldater hver gang, som det har haft en tendens til at være tidligere.

Så det er min klare ambition at få nye skribenter til at bidrage til bladet, så bladet i højere grad afspejler den mangfoldighed og variation, som medlemskredsen består af.

Og som sagt er du velkommen til at skrive de artikler, du føler for her og nu, uden at det er et forhåndstilsagn, for det kan jeg i sagens natur ikke give.

---
21. april:

Vi gennemfører en medlemsundersøgelse til sommer, hvor der vil blive spurgt ind til en række af de emner, du rejser, herunder tema eller ikke tema, variation og mangfoldighed, billeder og kvalitet.

Du har stadig ikke fortalt, hvad det er for en artikel, du gerne vil skrive. Hvis du er lidt mere konkret, kan jeg jo fortælle dig, om der er andre, som skriver om samme sted, samt om den kunne passe til et planlagt tema.

Som sagt modtager jeg gerne din artikel på lige vilkår med alle andre bidragydere.

---
22. april:

Hej Jakob!

Dit synspunkt om dalende kvalitet kan jeg ikke genkende fra de tilbagemeldinger, jeg har fået hidtil fra hverken medlemmer eller bestyrelse. Tværtimod. Men det er klart, at der kan være mange forskelligartede holdninger og forventninger til Globen, og det vil i sagens natur være umuligt at indfri alles forventinger og gøre alle tilfreds. Men vi lytter naturligvis og forsøger at pejle os ind på, hvad medlemmerne gerne vil have. Som sagt gennemfører vi en ny medlemsundersøgelse til sommer. Og jo, jeg kender godt til den gamle.

Du nævner konkret 5 artikelideer:

1. Kiribati, verdens værste land
2. Bogota
3. En historie om vulkaner og stammefolk på Vanuatu,
4. En fortælling om Tuvalu
5. Og en røverhistorie om at spise pot i Cambodja.

Umiddelbart synes jeg, det lyder som nogle rigtig spændende emner, selv om jeg godt kunne ønske mig lidt flere oplysninger om, hvad artiklerne om Bogota og Tuvalu skal handle om. Som tidligere nævnt synes jeg, du skal skrive de artikler, du føler for her og nu. Der er da ingen grund til at vente, så mister du måske bare lysten eller glemmer detaljerne. Men det er heller ingen skam, at artikler udskydes, og evt. må ligge på lager, hvis de ikke passer til et givent tema, eller der simpelthen bare ikke er plads i bladet. Somme tider vil et tema være snævert og ikke særlig populært, og andre gange vil et tema appellere bredt. Hvor meget temaartikler og medlemsstof så fylder i de enkelte blade afhænger af, hvad der faktisk er kommet ind af stof. Men man kunne også sagtens lave Globen helt uden et overordnet tema, eller man kunne sige, at temaartikler ikke bør fylde mere end fx 1/3 af bladet.

Kommende temaer for Globen er i øvrigt:

2012:
Norden
Central- og Østeuropa

2013:
Vores bedste rejseoplevelser
Spiritualitet og religion
Vandring, klatring & trekking
Grænseland

2014:
Asien
Roadtrips
Oprindelige folk
Delte områder

Stammefolk på Vanuatu kunne jo sagtens gå til temaet om oprindelige folk, og Cambodja ligger jo i Asien.

Når man har rejst så meget rundt i verden som dig og gerne vil fortælle om sine rejseoplevelser, burde det vel heller ikke være svært at skrive nogle artikler til ovenstående temaer. Fx kan jeg jo se, du lige har været i Island, så det kunne være oplagt med en artikel derfra til temabladet om Norden til efteråret.

Deadline til næste nummer med temaet verdens territorier er 30. april. Du skriver jo godt, så jeg vil glæde mig til at læse din næste artikel.

---

Dette var altså mine svar til dig tilbage i april. Siden har jeg intet hørt fra dig, førend dit debatindlæg i dag her på klubbens forum. Og jeg må sige, at jeg synes, dit indlæg i dag er en smule forfejlet. Jeg medgiver gerne, at jeg faktisk ikke har nogen aktier i, om Globen har et overordnet tema eller ej. Det har ikke været min beslutning, men forrige redaktørers/bestyrelsens, og sådan har det nu været i flere år. Og intet behøver jo at fortsætte uændret, vi kan sagtens lave om på det, hvis stemningen er for det, så vi fx helt dropper at have et tema i Globen. Og som jeg tidligere har nævnt for dig, vil medlemmerne også blive spurgt om dette i den medlemsundersøgelse, som er lige på trapperne. Men med forfejlet mener jeg dette:

For det første så har du ikke fået afvist en eneste artikel i min tid som redaktør. Det er altså lidt for tidligt, når nogen ønsker dig velkommen i klubben af afviste skribenter. Tværtimod har jeg hele tiden opfordret dig til endelig at skrive de artikler, du har lyst til at skrive. Men Globen har ikke afsat særlige sider til eks-redaktører. Der er ikke noget "Østers hjørne" eller "Østers reservat" i Globen, hvor der i hvert blad er fire blanke sider til din rådighed, lige så lidt som der er reserveret sider til gamle distingverede medlemmer og folk, som har vundet skribentkonkurrencer igennem årene. Og selv medlemmer af redaktionen må somme tider opleve, at deres artikler må udskydes eller afvises, fordi de ikke lige passer ind i bladets miks af artikler. Man er ikke hellig og sikret plads i Globen til enhver tid, blot fordi man har vundet skribentkonkurrencer eller er eller har været medlem af redaktionen. Og så sent som i min leder i decemberudgaven af Globen opfordrede jeg dig og de øvrige vindere i den årlige kåring af årets skribent til endelig at fortsætte med at skrive. Det virker derfor som om du fejltolker mig, når du giver indtryk af, at du ikke kan skrive til Globen længere. For du må hjertens gerne skrive artikler til Globen, men dine artikler bedømmes på lige vilkår med alle andres og efter de kriterier, som du kan finde i det seneste nummer af bladet på side 58-59. Desuden opfordrer jeg altid folk, som har lyst til at skrive en artikel, om på forhånd at konsultere mig, så vi på redaktionen har mulighed for at koordinere efter emner og geografi, så vi fx ikke ender med fire artikler om præcis samme sted.

Jeg kan i øvrigt fortælle, at til det blad, som netop er udkommet, har jeg kun (pga. manglende plads i bladet) måttet afvise to artikler, som i stedet blev trykt i det elektroniske nyhedsbrev (to portrætter af 100-landejubilarer). Din opfattelse af, at der er en masse artikler, som afvises, alene af den grund at de ikke lige passer til temaet, er derfor ikke korrekt. Artikler afvises faktisk kun, hvis de ikke er skrevet eller researchet tilstrækkelig godt, og forfatteren ikke er parat til at bearbejde sin artikel, og det sker heldigvis uhyre sjældent. Og så lægger vi dem på hjemmesiden i stedet. Men somme tider må vi udskyde artikler, og så er det jo oplagt at udskyde en artikel, som kan passe til et kommende tema, til det blad hvor den temamæssigt ville passe perfekt til. På den måde har vi fx allerede et lille arkiv af artikler klar til nogle af de kommende temaer: “Norden”, “Central- & Østeuropa”, “Vores bedste rejseoplevelser”, “Spiritualitet & reglion”. Det betyder ikke, at vi ikke kan finde på at trykke dem tidligere, hvis vi lige har nogle blanke sider i bladet, hvor de kunne passe ind, men de passer bare perfekt til de pågældende blades temaer, så derfor vil det være mest oplagt at trykke dem der. Hvis vi fx kun får seks artikler ind til bladet om Central- & Østeuropa, så bliver der selvfølgelig plads til artikler fra andre dele af verden. Og her kan det så være oplagt at bruge pladsen til at bringe en artikel, som vi har fået ind, og som faktisk ikke passer til nogen af de temaer, som er planlagt.

Efter deadline vurderes alt, som er indsendt, efter de førnævnte kriterier, og her vejer en artikel, som passer til det enkelte blads tema naturligvis tungere. Du kan altså ikke få noget forhåndstilsagn om, at vi helt sikkert vil trykke en artikel, som du slet ikke har skrevet endnu, men som ellers lyder som et spændende emne. Som oftest er vi i den lykkelige situation, at vi har fået rigtig mange gode artikler ind at vælge imellem, når vi kommer til deadline, og somme tider har vi fået for mange artikler, og somme tider for få. Det er sjældent, at antallet af indkomne artikler lige passer perfekt med Globens sidetal. Når der er for mange artikler, må der derfor ske en udvælgelse, og her bedømmes alle artikler i forhold til de kriterier, som i øvrigt har været de samme i rigtig lang tid og altså ikke er min opfindelse, men nogen som er gået i arv.

Det er heller ikke korrekt, når du påstår, at Globen trykker artikler skrevet af folk, som ikke er medlemmer. En sjælden gang sker det, at folk sender en artikel ind, selv om de ikke er medlemmer. Så skriver jeg altid venligt tilbage, at Globen kun optager artikler af medlemmer, men at de er hjertens velkomne i klubben som enten aktive eller passive medlemmer. Og så melder folk sig som regel ind. Og først herefter begynder en redaktionel proces, hvor vi ser nærmere på den artikel, vi har modtaget, for vi orker altså ikke at bruge ressourcer på at læse, redigere og korrekturlæse artikler, som er skrevet af nogen, som ikke er med i klubben. Men klubben har jo efterhånden så mange medlemmer i både ind- og udland, og aktive og passive, at langtfra alle kender hinanden. Så måske det ville være en god ide at præsentere Globens skribenter lidt bedre i hvert blad – fx med medlemsnr. og en kort (rejse-)biografi efter deres artikel, lidt i stil med det vi har gjort, når vi har bragt uddrag af medlemmers rejsebøger.

Med hensyn til tema eller ikke tema, så er det også lidt misforstået, når du giver udtryk for, at jeg bevidst har ændret noget eller gjort noget ved fordelingen mellem temaartikler og øvrige artikler. Der er såmænd bare sket det, at det i de seneste numre er væltet ind med gode artikler, som kan passe til temaet. "Ekstreme miljøer" (i en ganske vist vid definition), "Det Indiske Ocean" og "Verdens territorier" (også i en vid definition) har ganske enkelt været meget populære emner, modsat mit første blad, som havde temaet "Middelhavet", og hvor der derfor også blev plads til en række artikler fra øvrige dele af verden (heriblandt bl.a. en artikel fra dig om Svalbard). Jeg giver altså prioritet til artikler, som passer til temaet, fordi sådan står det i de retningslinjer, som jeg har overtaget som redaktør. Og hvis du fx skriver, at du gerne vil skrive om stammefolk på Vanuatu, så svarer jeg, at det ville være oplagt til temabladet om oprindelige folk, som er planlagt til 2014, men du er naturligvis velkommen til at skrive artiklen allerede nu, og så får vi se efter deadline, om vi kan finde plads til den, eller om vi må udskyde den til et senere blad, evt. til det blad hvor den ville kunne passe perfekt ind temamæssigt.

At hvert nummer af Globen har et tema er slet ikke min ide, og for min skyld kunne vi sagtens droppe at have et tema. Jeg har blot overtaget nogle retningslinjer og en tradition for, at hvert blad har et tema, og redigerer bladet efter disse retningslinjer efter bedste evne. At have et tema gør, at der er en rød tråd i hvert blad, og at artiklerne har noget fælles som opdrejningspunkt. Og temaet gør måske, at folk også får lyst til at skrive ind med en artikel. Men vi kunne givetvis få et mere vidtfavnende og mere sprælsk og overraskende blad, hvis vi slet ikke havde noget tema, da det ville være mere frit og ubundet. Og det kan sagtens være vejen frem, da Globen jo i modsætning til de fleste andre rejsemagasiner ikke skal leve af løssalg, hvor det er temaet, som afgør, hvor mange blade der bliver solgt.

Det er jeg faktisk meget åben over for, og det er også et spørgsmål, som vil blive stillet i den medlemsundersøgelse, som er lige på trapperne, ligesom det også kunne være en mulighed, at man har to forskelligartede temaer i hvert blad, sådan så der er noget spændende at læse, selv om man måske ikke er så interesseret i et af de to temaer, eller at vi simpelthen siger, at temaartikler ikke bør fylde mere end halvdelen af bladet, selv om vi kunne fylde et helt. Så vil der bare være en række temaartikler som må udskydes i stedet for. For ulempen ved at have et tema er jo også, at der så er nogle artikler, som ikke passer til temaet, og som vi derfor kan blive nødt til at udskyde til et senere nummer, når nogle temaer simpelthen er så populære, at det vælter ind med artikler. I virkeligheden er det jo et positivt problem, at vi har nogle både meget rejsende og meget skrivende medlemmer, og at vi får stadig flere nye medlemmer. For så er det jo sjældent et problem at fylde et blad med gode artikler.

Som nævnt gennemfører klubben snart en ny medlemsundersøgelse, hvor medlemmerne vil blive bedt om at forholde sig til disse spørgsmål, og så kan vi justere Globen efter de svar, vi får ind. For det er jo netop medlemmernes blad. Og derfor er det også noget forfejlet, når man kan få det misvisende indtryk, at det skulle være min idé, at vi kun laver rene temablade. Nej, vi laver et blad med de artikler, vi nu engang får ind til hvert nummer, og her giver vi så prioritet til artikler, som faktisk passer til et givent tema, sådan som Globens retningslinjer nu engang er. Og så kan det da godt være, du forvaltede opgaven anderledes, dengang du var redaktør. Men nu har du jo valgt ikke at være redaktør, og ikke at deltage i redaktionen.

Jeg kan i øvrigt tilføje, at det indtil videre mig bekendt ikke har afholdt andre fra at levere artikler, selv om de ikke nødvendigvis passede til et tema. I hvert fald kommer der stadig artikler ind, som ikke relaterer sig til noget tema, og disse artikler vil jeg efter bedste evne forsøge at få plads til, når der faktisk er plads i bladet. Men det kan godt være, at det ikke lige bliver i det næste nummer, men først to eller tre numre senere. For sådan er konkurrencen om pladsen i bladet altså. Og en anden løsning til at afbøde dette kunne så også være, at vi laver et blad med mere end 68 sider, eller at vi lader Globen udkomme noget oftere. Dette vil der ligeledes blive spurgt ind til i den medlemsundersøgelse, som snart søsættes.

Min opfordring til sidst er utvetydig: Skriv nu de artikler, du brænder for. Jeg har ikke afvist en eneste af dine artikler endnu, men jo, det kan godt være, at vi må udskyde din artikel, hvis den ikke lige passer til et blads tema, og det i øvrigt er strømmet ind med gode temaartikler. Men det ved jeg jo ikke noget om, førend vi kommer til deadline.

Og hvis der skal ændres på det forhold, at vi giver prioritet til velskrevne temaartikler, så er det medlemmernes valg, og de vil blive spurgt og får lejlighed til at tage stilling til spørgsmålet meget snart.

Nu har du fået et udtømmende svar, og selv glæder jeg mig til at læse, hvad medlemmerne svarer i medlemsundersøgelsen. For det er som sagt i høj grad medlemmerne, som bestemmer kriterier og retningslinjer for bladet.

At rejse er ikke et mål i sig selv. Det er derimod de menneskelige bånd, vi knytter på rejsen!

Charlotte Felks billede

Jeg har endelig fået tygget mig igennem alle disse mange ord - og jeg må helt ærligt sige, at jeg er holdt helt op med at læse Globen, som i HELT :o)

Jeg har ikke LYST til at læse 14 artikler om samme emne. End of story. Hvis alle artiklerne - overraskende nok - er gode nok til at blive bragt, så udvælg alligevel kun de 7-8 bedste til temanummeret, og dryp de resterende løbende i de næste numre.

Jeg går personligt meget op i, hvor velskrevne artikler er, og skrivefærdighed er måske noget, der skal opøves for nogle skribenter via grundig og gentagen redaktionel vejledning, mens det kommer naturligt for andre (jeg er uddannet indenfor dette, så kan godt gennemskue om en tekst er gennembearbejdet eller ej, hvilket redaktørens faglige baggrund i sagens natur vel også gør).
Skal kvantitet prioriteres blot for at fylde et blad = blot emnet passer bringes artiklen? Så fylder vi bare ukritisk på indtil sidste side er nået. Består en del af bladarbejdet ikke i at variere stoffet og overraske læserne? Page-turnere for mig er ikke en masse historier skåret over samme læst. Det er heller ikke et kvalitetsstempel som sådan, når der siges, at ingen artikler udover to afvises :o)Snarere bliver jeg loren. Og desværre grunden til at yndlingsinspirationsbladet nu forbliver ulæst.

Det er ligesom med en vaffelis, den dér tema-overdose: 3 kugler er skønt. 8 kugler er ahhr-lige i overkanten, mens 14 semi-ens kugler er direkte kvalmende - hvis I kan følge min metafor :o)

Jeg var vild med spændet tidligere - fra Grønland til Timbuktu på 2 sider. Masser af ideer til nye steder. Jeg havde ikke været i Nordkorea, hvis det ikke havde været for en artikel i Globen! Tanken om 14 artikler om Norden eller Trekking i ét blad får det til at sortne for mine øjne... Hvis det var dét, jeg tørstede efter, så ville jeg genoptage mit abonnement på Opdag Verden, som var Kajak og vandrestøvle fra top til tå - og absolut ikke mig. :oD (- og det var så 6 mdrs Globen, jeg kunne fraskrive med de to numre)

Jeg har længe overvejet at skrive om rejsetips med førskolebørn, men det kan sgu være det samme, hvis den skal stå i kø bag Gerners, Kraths, Jakobs og ikke mindst Arnes artikler (som savnes!), fordi der er en forbløffende mængde guldartikler om fx Spiritualitet - gisp igen, vi har vel alle en historie på lager fra Indien...

Jeg synes, helt, helt personligt at en redaktørs fornemmeste opgave er at sortere i artikler. Jeg synes - modsat redaktøren - IKKE det er en selvfølgelighed at trykke alt i bladet, trods emnet passer. Og som det nævnes, er der kommet flere og flere medlemmer, så vi er jo virkelig inde i "en ond spiral", hvis alt kommer med og ikke levner plads til noget andet. Jeg er sådan set kold overfor argumentet om, at det er et medlemsblad, og at alt er læseværdigt uanset form og indhold, for det er det jo ikke... Hvis medlemmet ikke kan skrive, må vedkommende enten øve sig eller holde foredrag, hvis den mundtlige fremstilling er bedre! Det er da ærlig snak at blive afvist med argumentet om at 1. Vi har fået mange artikler om emnet 2. De andres var bedre, og vi valgte at bringe de 7. 3. Du kan evt. skrive den om og få den med i et senere blad.

Nå, så fik jeg ført til flere ord til diskussionen.

Men jeg holder fast i min vaffelis-metafor - der findes FOR meget af det "gode". Vær søde kraftigt at overveje at give os rejse-inspirationen, den vide, vide og ikke mindst alsidige verden, og lidt godter fra de go'e gamle topskribenter igen...

Mvh. Charlotte - medlem 313

Lars-Terje Lysemoses billede

Hej Charlotte.

Er din rejsepartner Øster ude at rejse på egen hånd, eller hvorfor deltager han ikke i den debat, han selv har begyndt?

At kun fem artikler har måttet afvises i det forgange år siger noget om det store arbejde, vi på redaktionen lægger i at få gjort alle bidrag til bladet læseværdige. Somme tider får vi artikler ind, som behøver en hjælpende hånd, en omskrivning eller en skarpere vinkling, hvor der skæres ind til kernen i historien. Så når kun fem artikler har måttet afvises i løbet af det forgangne år, siger det noget om et redaktionelt kvalitetsløft, hvor man før i tiden måske ville vælge at afvise en artikel i stedet for at bruge tid på at hjælpe skribenten med at folde historien rigtigt ud eller lod halvgode artikler gå i trykken, selv om de kunne behøve en bearbejdning eller var fyldt med sproglige fejl. Det siger også noget om, at vi er blevet bedre til at planlægge, således at vi ikke afviser artikler, bare fordi de ikke lige passer til et tema eller ind i mikset af det pågældende blad, men at vi i stedet vælger at arbejde videre med dem, således at de ligger klar til tryk, så vi kan bruge dem i et senere nummer. Globen har til alle tider taget det forbehold, at vi kan vælge at gemme artikler, og det gør vi stadig.

Så egentlig synes jeg, det er en lidt forkælet eller arrogant holdning at have, at man ikke vil skrive til Globen, når man ikke kan være sikker på, om artiklen kommer med i næste nummer. En ting er i hvert fald sikkert: Hvis man ikke skriver og afleverer nogen artikel, så kommer der heller ikke nogen artikel i Globen.

Med hensyn til tema så synes jeg også, der er forskel på, om temaet er geografisk eller emnemæssigt afgrænset. Et geografisk afgrænset tema giver således mulighed for at afspejle alle mulige former for rejser inden for det geografisk afgrænsede område. Temaet "Norden" behøver fx ikke kun at være vandreture. Det kan også være rejser med tog og fly (vi har lovning på to artikler om det), roadtrips eller sejlads, det kan være de kulturelle forskelle, man opdager, når man bosætter sig et helt andet sted (en artikel er allerede klar om det), det kan være ekstremsport og ekspeditioner (vi har to artikler klar om det), og det kan være artikler om vinteroplevelser i sneen (her har vi to artikler klar). Det kunne også, som jeg tidligere var inde på, være oplagt med en artikel om din og Østers rejse til Island, hvor I jo havde jeres børn med – dermed en oplagt indgang til det emne, du netop gerne vil skrive om: rejsetips med førskolebørn. Så kom nu bare ud af busken og få skrevet den artikel! Deadline til næste nummer er om to uger.

Et emnemæssigt afgrænset tema er så måske lidt mere snævert (fx "spiritualitet & religion" eller "vandring, klatring og trekking"), men giver trods alt mulighed for, at man kan komme hele verden rundt inden for emnet, således at temaet alligevel byder på variation og alsidighed. Og hvad der opleves som spirituelt giver i hvert fald rum for fortolkning. Og et emne som "Vores bedste rejseoplevelser" spænder jo meget vidt. Her kunne en artikel om at rejse med børn sikkert også passe ind.

Desuden er det jo ikke på forhånd givet, at vi fylder et helt blad med rene temaartikler. Som jeg allerede har nævnt afhænger det jo fuldstændig af, hvad det er for nogle artikler, vi får ind op til deadline og kvaliteten af dem.

I forhold til valg af temaer så skrev jeg et indlæg her på forum, hvor jeg bad om input, ideer og kommentarer til dette tilbage for over et halvt år siden, så du har faktisk haft rigeligt med tid til at give dit besyv med i valget af temaer for 2012-14. Se nærmere her: http://www.deberejstesklub.dk/forums/forslag-til-fremtidige-temaer-til-g...

Hvad angår Arne Runge, Rasmus Krath og Gerner Thomsen, så vil jeg da gerne rydde endnu en fejlagtig opfattelse af vejen, for det er ikke sådan, at du risikerer at "stå i kø" efter dem. De tre har faktisk ikke sendt nogen artikler ind i år endnu. Hvorfor skal jeg undlade at gisne om. Det kan der jo være mange grunde til. Men de er alle tre velkomne til at skrive til Globen, og hvis de har nogen kommentarer i den anledning, kan de jo bare skrive her på forum.

Det er en svær kunst at gøre alle tilfreds, når folk nu engang er så forskellige og har så forskellige interesser selv inden for det at rejse. Som sagt gennemfører klubben snart en ny medlemsundersøgelse, hvor medlemmerne vil blive bedt om at forholde sig til en række spørgsmål om Globen, og så vil vi naturligvis justere bladet i forhold til de svar, vi får ind. Og som nævnt kunne nogle muligheder være, at vi siger, at temaartikler højst bør fylde halvdelen af bladet, eller at vi for variationens skyld har to temaer i hvert blad. Eller at vi helt dropper at have et tema, så bladet virkelig kan overraske. Eller som Claus Søndergaard var inde på, kunne det også være en mulighed, at vi i løbet af et år har et enkelt blad helt uden noget overordnet tema.

At du slet ikke har lyst til at læse noget som helst i det seneste nummer med temaet "Verdens territorier", har jeg lidt svært ved at forstå, for "Verdens territorier" er da et meget vidt begreb, og vi kommer hele Jorden rundt. Jo, der er en del artikler om øer i forskellige dele af verden, men det er jo ikke kun øer, og øer er nu engang også ret forskellige fra hinanden, ligesom de skribenter som fortæller om deres rejseoplevelser. Flere af emnerne for din mands foreslåede artikler er jo i øvrigt også om øer, eller hvad man kan kalde fjerne eksotiske steder, så nogen kan måske også synes, at det vil blive lidt ensformigt. Sådan er vi jo så forskellige. Derfor vil det også være en god ide at koordinere, således at de fem foreslåede artikler spredes ud over fem numre.

Når du ikke har læst det seneste nummer af Globen, går du jo glip af en masse spændende og velfortalte rejsehistorier, men det er naturligvis dit valg. Det er bare umuligt så at gå ind i en nærmere diskussion af de pågældende artikler, når du ikke gør dig den ulejlighed at læse dem.

Med hensyn til næste nummer af Globen så vil jeg da gerne løfte sløret for, at situationen her to uger før deadline er, at vi har seks temaartikler klar allerede og lovning på yderligere fem (men det er jo ikke sikkert, at de bliver til noget) og dertil en mulig collage af rejsebilleder.

Derudover har vi to artikler klar i kategorien "øvrige artikler", som jeg håber, vi kan finde plads til, ligesom vi har lovning på en del klubstof i form af præsentation af nye medlemmer, bedste bidrag her fra forum, kommende medlemsmøder samt et eller to portrætter af nye 100 lande-jubilarer. Desuden venter jeg en artikel om klubturen til Nordkorea, som jeg dog ikke ved, hvornår kommer.

Så jeg synes, det tegner godt, men konkret har vi endnu kun otte artikler klar. Og desuden mangler vi at få nogle bidrag til skribentkonkurrencen om "dengang jeg blaffede ..." (hvilket jeg også snart vil lave et opslag om her på forum, hvis der ikke kommer nogle artikler ind meget snart ... men jeg er gået væk fra at belemre medlemmerne med e-mails, så opfordringen til at bidrage med en konkurrenceartikel vil kun komme her på forum).

Så voila, mon ikke det nok skal lykkes at få Globen nr. 49 klar til efteråret? Det tror jeg. Men det er ikke fordi, vi mangler en masse artikler. Det eneste, vi mangler i skrivende stund, er faktisk bidrag til skribentkonkurrencen.

Til slut en opfordring: Charlotte, du skriver, du går op i, hvor velskrevne artikler er, og du er uddannet inden for dette. Så ville det da være alletiders at få dig med om bord på redaktionen. Vi kan altid bruge flere gode kræfter til at gøre Globen endnu bedre. Så har du lyst til at redigere eller korrekturlæse, så skal du være velkommen.

At rejse er ikke et mål i sig selv. Det er derimod de menneskelige bånd, vi knytter på rejsen!

Henrik Schumachers billede

Super indlæg, Lars-Terje....er helt enig.

Lars-Terje Lysemoses billede

Jeg overvejer i øvrigt at droppe de to sider med præsentation af næste tema og skribentguiden i det næste nummer af Globen og nøjes med at nævne næste tema i kolofon eller i min leder, således at vi nedtoner opfordringen til at skrive til temaet og dermed forhåbentlig får en masse forskelligartede rejseartikler i stedet. For jeg er helt enig i, at Globen bør være alsidig og varieret, men jeg mener også, at det kan lade sig gøre inden for et tema. Men problemet er som nævnt, at vi pludselig får masser af artikler ind, som kan passe til temaet, og at retningslinjerne for Globen giver prioritet til temaartikler.

At rejse er ikke et mål i sig selv. Det er derimod de menneskelige bånd, vi knytter på rejsen!

Lars-Terje Lysemoses billede

Deadline for næste nummer af Globen er nu passeret, og jeg kan konstatere, at familien Felt Øster har valgt ikke at sende nogen artikler ind trods utallige opfordringer siden april om netop at skrive om deres rejseoplevelser. Forhåbentlig vender lysten til at skrive til Globen tilbage igen, så vi kan få de spændende og altid velfortalte rejseberetninger fra Jakob og co. på et senere tidspunkt.

At rejse er ikke et mål i sig selv. Det er derimod de menneskelige bånd, vi knytter på rejsen!